Přeskočit na obsah

MAS Hříběcí hory – IROP – Investice pro rozvoj školství I.

Dotace je zaměřena na výstavbu, rekonstrukci a vybavení odborných učeben pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností na základních školách.

 

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od 16.5. do 22. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných projektů:

 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích základních škol.
 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností na základních školách.
 • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, pořízení vybavení včetně kompenzačních pomůcek.
 • Zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu. Vše ve vazbě na uvedené klíčové kompetence.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 3 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %.
  • Státní rozpočet 0 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru