Přeskočit na obsah

MAS Hříběcí hory – IROP – Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání I.

Dotace na vznik nového sociálního podniku a rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 8. 2020, 11:00.

Příjemci podpory:

 • Osoby samostatně výdělečně činné, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Vznik nového sociálního podniku: 
  • založením nového podnikatelského subjektu,
  • aktivity napomohou zejména ke vzniku nových sociálních podniků,
  • rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.
 • 2. Rozšíření podniku:
 • v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: 
  • rozšíření nabízených produktů a služeb,
  • rozšíření prostorové kapacity podniku,
  • zavedení nových technologií výroby,
  • zefektivnění procesů podniku.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 150 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0%.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2022.
 • Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru