Přeskočit na obsah

MAS Hustopečsko — IROP — Bezpečnost dopravy

Dotace na výstavbu a rekonstrukce místních komunikací a infrastruktury pro cyklistickou dopravu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 9. 2023, 9:00 do 20. 10. 2023, 23.59.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.
 • 2. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 665 233,90 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 80 %.
  • Státní rozpočet — 15 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru