Přeskočit na obsah

MAS Jemnicko – IROP – Doprava

Dotace na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci nebo stavební úpravy komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 03. 05. 2024, 12:00 do 03. 06. 2024, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané, dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu: 
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách,
  • modernizace a rekonstrukce komunikace pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 150 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 500 000 Kč.
 • Míra podpory činí 95 %.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném ve schválené Strategii CLLD MAS Jemnicko. Místo realizace projektu nemusí pokrývat celé území MAS Jemnicko. Výdaje na realizaci projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru