Přeskočit na obsah

MAS Jemnicko – OP TAK — Technologie pro MAS

Dotace na podporu MSP prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 6. 2024, 12:00 do 4. 8. 2024, 12:00 včetně.

Příjemci podpory:

 • Mikro, malý a střední podnik s historií min. 2 roky: 
  • podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání;
  • oprávněn k podnikání v ekonomické činnosti, ve které je projekt realizován.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.
 • Jedná se o následující aktivity: 
  • a) Robotizace, automatizace, digitalizace.
  • b) Web, cloud.
  • c) Komunikační a identifikační Infrastruktura.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů na projekt 1 682 332 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů projektu činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru