Přeskočit na obsah

MAS Kelečsko — Lešensko — Starojicko — programový rámec PRV

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 01. 2022 do 11. 02. 2022.

Příjemci podpory:

  • 1. Zemědělský podnikatel.
  • 2. Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1. Konkurenceschopnost podniků.
  • 2. Základní služby a obnova vesnic: 
    • Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, Stezky Muzea a expozice pro obce.

Forma a výše podpory:

  • 1. Celková alokace činí    616 607 Kč.
  • 2. Celková alokace činí 2 231 840 Kč.

Specifika a omezení:

  • 1 Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru