Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS KJH – IROP – Infrastruktura vzdělávání II

třída
Share Button

Dotace na podporu infrastruktury pro vzdělávání na základních školách (stavby, stavební úpravy, nákup pozemků a nemovitostí, pořízení vybavení budov a učeben), přičemž na základě této podpory musí dojít ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 3. 2020, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje – organizace zřizované nebo zakládané kraji.
 • Obce – organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve – církevní organizace.
 • Organizační složky státu – příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání.
 • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání.

Typy podporovaných projektů:

 • Infrastruktura základních škol:
  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
  • pořízení vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek,
  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč.
 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
 • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>