Přeskočit na obsah

MAS KJH — IROP — Infrastruktura vzdělávání III

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 10. 2020, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje — organizace zřizované nebo zakládané kraji.
 • Obce — organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve — církevní organizace.
 • Organizační složky státu — příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání.
 • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání.

Typy podporovaných projektů:

 • Infrastruktura základních škol: 
  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
  • pořízení vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek,
  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 837 809 Kč.
 • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
 • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru