Přeskočit na obsah

MAS Kraj živých vod — Grantový program Dr. ŽIVODA

Cílem programu je obohatit nabídku kvalitních kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí s důrazem na děti a mládež a zároveň zvýšit zájem dětí a mládeže o dění v jejich obci i kraji a podpořit sounáležitost s územím.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023.

Příjemci podpory:

 • NNO  nadace, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace.
 • PO  příspěvkové organizace obcí.
 • FO  fyzické osoby u programů Nazdar Kašpar, Veselá kopa a Vrabec v hrsti.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) NAZDAR KAŠPAR
 • Podporovány budou konkrétní akce iniciované a realizované různými skupinami mládeže ve věku 15 – 30 let. Může se jednat např. o dobrovolnické brigády na údržbu drobných památek či vytváření míst pro setkávání mladých, umělecké workshopy, kulturní a sportovní aktivity, exkurze, soutěže, volnočasové aktivity apod. Cílem je podpořit zájem mládeže o region, kde žijí a povzbudit ji k vlastní angažovanosti v jeho rozvoji. Veškeré aktivity musí být realizovány dobrovolnicky.
 • Poskytnutou podporu lze využít na pořízení materiálu, drobného vybavení a honoráře lektorů a účinkujících v přímé souvislosti s danou iniciativou.
 • 2) DOBRÁ RADA NAD ZLATO
 • Podporováno bude zapojování odborníků do přípravy a realizace projektů, pořádání architektonických, uměleckých a ideových soutěží, spolupráce se studenty vysokých škol apod. Může se jednat např. o spolupráci s architekty, konstruktéry, designéry a dalšími zkušenými odborníky, jejichž vstup do řešení daného problému přinese nové nápady, vhodnější řešení apod., ať už se jedná např. o řešení úprav veřejných prostranství v obci, návrh orientačního systému či design produktu. Cílem je podpořit využívání konzultací s odborníky na danou problematiku a jejich přirozené zapojení při řešení problémů a tím zvýšení kvality práce místních subjektů.
 • Poskytnutou podporu lze využít na honorář odborníka, případně pokrytí souvisejících nákladů (cestovné, tlumočení, tisk podkladů, výroba makety navrženého řešení, …).
 • 3) VESELÁ KOPA
 • Podporovány budou vybrané kulturní a sportovní akce přístupné široké veřejnosti v rámci širšího okolí (nikoliv akce vyloženě lokálního charakteru – poutě, dětské dny apod.). Může se jednat např. o různé slavnosti, festivaly, turnaje apod. Cílem je zvýšit kvalitu pořádaných akcí regionálního významu.
 • Poskytnutou podporu lze využít na honorář účinkujících nebo služby pro technické zajištění akce.
 • 4) VRABEC V HRSTI
 • Podporován bude nákup neinvestičního vybavení pro činnost neziskových organizací. Může se jednat např. o stejnokroje, kostýmy, sportovní náčiní, výtvarné pomůcky, hudební nástroje, nářadí apod. Cílem je vytvořit lepší podmínky pro činnost místních neziskových organizací.
 • Poskytnutou podporu lze využít na pořízení schváleného neinvestičního vybavení, které bude v majetku dané organizace.

Forma a výše podpory:

 • 1) NAZDAR KAŠPAR
  • V Karlovarském kraji o podporu ve výši 3–30 tis. Kč mohou žádat jednotlivci (fyzické osoby) ve věku 15 – 30 let, neziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží a příspěvkové organizace obcí.
  • V Plzeňském kraji o podporu ve výši 3–10 tis. Kč mohou žádat jednotlivci (fyzické osoby) ve věku 15 – 30 let, neziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží a příspěvkové organizace obcí.
 • 2) DOBRÁ RADA NAD ZLATO
  • V Karlovarském kraji o podporu ve výši 3–30 tis. Kč mohou žádat neziskové organizace nebo příspěvkové organizace obcí.
  • V Plzeňském kraji o podporu ve výši 3–10 tis. Kč mohou žádat neziskové organizace nebo příspěvkové organizace obcí.
 • 3) VESELÁ KOPA
  • V Karlovarském kraji o podporu ve výši 3–30 tis. Kč mohou žádat jednotlivci (fyzické osoby) ve věku od 18 let, neziskové organizace, zabývající se kulturou a sportem a příspěvkové organizace obcí.
  • V Plzeňském kraji o podporu ve výši 3–10 tis. Kč mohou žádat jednotlivci (fyzické osoby) ve věku od 18 let, neziskové organizace, zabývající se kulturou a sportem a příspěvkové organizace obcí.
 • 4) VRABEC V HRSTI
  • V Karlovarském kraji o podporu ve výši 3–30 tis. Kč mohou žádat neziskové organizace a jednotlivci (fyzické osoby).
  • V Plzeňském kraji o podporu ve výši 3–10 tis. Kč mohou žádat neziskové organizace a jednotlivci (fyzické osoby).
 • Příspěvek může krýt až 100 % celkových nákladů organizované akce.
 • V roce 2023 bude rozděleno celkem 550 000 Kč.
 • Výše příspěvku z grantového programu může činit maximálně 30 000 Kč pro 1 žádost.  Jeden žadatel může předložit pouze jednu žádost v každé oblasti podpory. Příspěvek může krýt až 100 % celkových nákladů organizované akce.

Specifika a omezení:

 • Finanční podpora v rámci grantového programu může být udělena pouze akcím, které budou realizovány na území MAS Kraj živých vod (území měst a obcí: Kolová, Stanovice, Bochov, Stružná, Žlutice, Krásné Údolí, Útvina, Toužim, Teplička, Bečov nad Teplou, Chodov, Otročín, Mnichov, Prameny, Teplá, Ovesné Kladruby, Bezvěrov, Úterý, Krsy, Úněšov, Všeruby, Zahrádka, Nevřeň)
 • Jeden žadatel může předložit pouze jednu žádost v každé oblasti podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru