Přeskočit na obsah

MAS Krkonoše — OPZ — Prorodinná opatření

Dotace na podporu projektů zaměřených na péči o děti přispívat ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2019 , 10:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • A. Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení: 
  • A.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
  • A.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
  • A.3 Příměstské tábory.
  • A.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.
 • B. Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost: 
  • B.1 Dětská skupina pro veřejnost.
  • B.2 Podniková dětská skupina.
 • C. Vzdělávání pečujících osob.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru