Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání

kindergarten-2204239__340
Share Button

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. 04. 2020, 13:00:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura předškolního vzdělávání:
  • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
  • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor.
  • Jako vedlejší aktivita budou podporovány úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky).
 • Infrastruktura základních škol:
  • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
  • Zajištění a rozvoj vnitřní konektivity a připojení k internetu v prostorách škol a školských zařízení. Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a vybavení pro děti se SVP pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání.
  • Zajištění a rozvoj vnitřní konektivity a připojení k internetu v prostorách škol a školských zařízení. Jako vedlejší aktivita budou podporovány úpravy zeleně v okolí budov.
  • Rozšiřování kapacit ZŠ mimo vazbu na KK je možné pouze na území ORP se SVL (na území MAS jsou to ORP Ostrov i Karlovy Vary).
 • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:
  • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zvýšení kvality zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
  • Jako vedlejší aktivita budou podporovány úpravy zeleně v okolí budov.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0%.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>