Přeskočit na obsah

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu — Výzva IROP 21+ vzdělávání — ZŠ

Dotace na vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do  3. 7. 2023, 12:00 hod. do 31. 10. 2023, 12:00 hod..

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané kraji, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, Církve, Církevní organizace, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace organizačních složek státu, Školské právnické osoby, Ostatní právnické osoby, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol: 
  • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
  • vnitřní konektivita škol;
  • školní družiny a školní kluby;
  • učebny neúplných škol;
  • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí; 
   • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
   • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
   • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;
  • Projekt musí být zaměřen alespoň na jednu z následujících možností aktivit: 
   • odborné učebny ve vazbě na přírodní vědy nebo polytechnické vzdělávání nebo cizí jazyky nebo práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
   • vnitřní konektivitu školy;
   • školní družinu či školní klub;
   • učebny neúplných škol.
   • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:
 • Projekt zaměřený na učebny neúplných škol musí být realizován v neúplné škole definované Specifickými pravidly ŘO IROP.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 350 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 000 000 CZK.
 • Míra podpory: 95 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 06. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru