Přeskočit na obsah

MAS Labské skály — Podpora komunitního života na venkově

Program podporuje zejména spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území místní akční skupiny v obcích Ústeckého kraje formou jednorázové neinvestiční dotace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 3. 2023 do 28. 4. 2023 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obecně prospěšná společnost.
 • Spolek.
 • Ústav.
 • Obec.
 • Příspěvková organizace zřízená obcí.
 • Školy a školská zařízení.
 • Dobrovolný svazek obcí.
 • Školy a školská zařízení.
 • Církev nebo církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je podpora komunitního života na venkově pro území MAS Labské skály financovaná      z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2023.
 • Program podporuje zejména spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území místní akční skupiny v obcích Ústeckého kraje formou jednorázové neinvestiční dotace.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace dotace  na výzvu činí 460 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 35 000 Kč.
 • Výše podpory činí 85 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu:1. 3. 2023 – 31. 12. 2023 na území působnosti MAS Labské skály a zároveň na území Ústeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru