Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Labské skály – programový rámec PRV

cheese-21824__340
Share Button

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 03. 2020 do 30. 04. 2020.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 4 Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce..
 • 5 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Podpora zemědělského podnikání, investice do hmotného majetku
 • 2 Zemědělství -Zpracování zemědělských produktů.
 • 3 Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky.
 • 4 Předávání znalostí a zkušeností.
 • 5 Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 2 591 534 Kč
 • 2 Celková alokace činí 2 059 212 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 2 599 410 Kč.
 • 4  Celková alokace činí   239 700 Kč.
 • 5  Celková alokace činí 3 008 800 Kč.

Specifika a omezení:

 • 5 Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>