Přeskočit na obsah

MAS Labské skály — Společná zemědělská politika

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 06. 05. 2024 do 18. 06. 2024.

Příjemci podpory:

 • 1 Fiche 4 — Podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku.
 • 2 Fiche 5 —  Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.
 • 3 Fiche 6 —  Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zemědělský podnikatel a držitel lesa.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Fiche 4 — Podnikání malých a středních podniků.
 • 2 Fiche 5 — Základní služby a obnova obcí.
 • 3 Fiche 6 — Neproduktivní infrastruktura v krajině.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí  18 000 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí  10 000 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí    3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 1 Dotaci nelze poskytnout na podnikání v oblasti dotačního poradenství a provozování herních automatů; K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru