Přeskočit na obsah

MAS Lanškrounsko – IROP – Investice v oblasti základního a středního vzdělávání II.

Dotace na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání, středních škol a vyšších odborných škol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 10. 2018, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání.
 • Obce.
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura základních škol: 
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
  • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí).
  • Pořízení vybavení budov a učeben.
  • Pořízení kompenzačních pomůcek.
  • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
 • Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol: 
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
  • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí).
  • Pořízení vybavení budov a učeben.
  • Pořízení kompenzačních pomůcek.
  • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 4 644 330,060 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 4 644 330,06 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 16. 05. 2020.
 • Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.
 • Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru