Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy IV.

child-3336934__340
Share Button

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I. II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodu pro chodce a míst pro přecházení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 4. 2020, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
 • Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Bezpečnost dopravy:
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I. II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodu pro chodce a míst pro přecházení.
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
  • Realizace prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizována na silnici, místní komunikaci, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I. II. a III. třídy, místní komunikace, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 830 323,09 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 09. 2021.
 • V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS. Výdaje na realizaci projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>