Přeskočit na obsah

MAS Lašsko — Mikrogranty

Účelem Mikrograntů je podpořit projekty, které přispívají k přínosu pro region a rozvoji regionu a zároveň tak naplňují Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 4. 2023 do 31. 5. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnická či fyzická osoba (družstvo, spolek, OSVČ, církev, NNO atd.), kromě obcí. 
 • Žadatel musí mít platné IČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Znovuobnovování tradic a řemesel v obcích,
 • propagace místních produktů a producentů,
 • rozvinutí spolupráce místních obyvatel, spolků, organizací a dalších aktérů v území,
 • propagace kulturního a přírodního bohatství,
 • práce s dětmi a mládeží, alternativní vzdělávání, 
 • aktivní zapojení obyvatel do života v obcích, podpora tradičních, kulturních a sportovních akcí,
 • předávání informací o ochraně přírody, environmentální vzdělávání,
 • propagace zdravého životního stylu, osvětová činnost.

Forma a výše podpory:

 • V rámci projektu Mikrogranty bude v území MAS Lašsko přerozděleno 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 10 000 Kč.
 • Spoluúčast žadatelů (kromě NNO) je stanovena na 50 %, u NNO je spoluúčast 0 %.

Specifika a omezení:

 • Akce musí být realizována od 17. 4. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru