Přeskočit na obsah

MAS Lednicko-valtický areál — 4. OPZ Odstranění bariér přístupu k zaměstnání — zaměstnanost

Dotace na tvorbu nových udržitelných pracovních míst, umístěním na volná pracovní místa či zprostředkováním zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 12. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Profesní a podnikatelská sdružení; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce:
 • a) Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení.
 • b) Rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.
 • c) Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání. 
  • Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením.
  • Profilace (vytvoření přehledu vlastností osoby, které se následně využívá při hledání nejvhodnější pracovní pozice) a targeting (marketingová metoda porovnávající vybrané části pracovního trhu a zhodnocující jejich atraktivitu a výhodnost pro osoby z cílových skupin), u kterých musí být v rámci projektů přesně definován jejich účel a cílové skupiny.
  • JOB kluby (tj. poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání); job klub probíhá formou opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách
  • Řízené poradenství ke změně kvalifikace.
  • Získání či obnova pracovních návyků, např. prostřednictvím mentoringu. 
   • Pracovní a kariérové poradenství (ambulantní a terénní forma).
   • Bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika.
   • Rekvalifikace a další profesní vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 9 753 212, 50 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru