Přeskočit na obsah

MAS Lípa pro venkov — Fond kultury a sportu

Cílem dotačního systému, vystavěného na principu vícezdrojového financování, je efektivně podporovat různorodé kulturní a sportovní aktivity, na nichž budou moci dle své volby participovat občané všech věkových, sociálních a vzdělanostních skupin.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022.

Příjemci podpory:

  • Neziskové organizace a příspěvkové organizace obcí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zaměření projektu musí být v souladu se Zásadami na kulturní, sportovní nebo vzdělávací aktivity, které se realizují na území MAS.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace činí 5 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast je 10% celkových nákladů.

Specifika a omezení:

  • V rámci této výzvy může každý oprávněný žadatel podat pouze jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru