Přeskočit na obsah

MAS Lípa pro venkov — Společná zemědělská politika

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 07. 06. 2024 do 28. 06. 2024 .

Příjemci podpory:

 • Fiche 1  — Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • Fiche 2 — Podnikatelské subjekty podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, držitelé lesa.
 • Fiche 5 —  Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Fiche 1  — Zemědělské podnikání, včetně precizního a udržitelného zemědělství.
 • Fiche 2 — Lesnické podnikání a hospodaření v lese.
 • Fiche 5 — Základní služby a obnova obcí.

Forma a výše podpory:

 • Fiche 1  Celková alokace činí 7 300 000 Kč.
 • Fiche 2 Celková alokace činí 2 630 000 Kč.
 • Fiche 5 Celková alokace činí 24 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Fiche 1 — Dotaci není možné poskytnout na stavby a technologie na pěstování sadebního materiálu lesních dřevin, sklady průmyslových hnojiv; K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru