Přeskočit na obsah

MAS Luhačovské Zálesí– IROP – Cyklodoprava

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 7. 2020, 16:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací včetně doprovodné infrastruktury a doplňkově lze do projektu zařadit i zeleň.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 250 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 880 083,72 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0%.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru