Přeskočit na obsah

MAS Luhačovské Zálesí– IROP – Terminály a parkovací systémy

Dotace na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 7. 2020, 16:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí; dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) – systém P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R (forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na VHD), zázemí pro VHD, výstavba návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD). Součástí projektu může být doplňkově zeleň v okolí přestupních terminálů, budov a na budovách.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 250 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 582 763,60 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0%.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru