Přeskočit na obsah

MAS Lužnice – IROP – Infrastruktura pro sociální začleňování

Dotace na podporu vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 6. 2020, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Rozvoj sociálních služeb: 
  • Nestátní neziskové organizace, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace organizačních složek státu, Kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji, Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, Církve, Církevní organizace.
 • Rozvoj komunitních center: 
  • Nestátní neziskové organizace, Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, Církve, Církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj sociálních služeb: 
  • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
  • výstavba a stavební úpravy.
 • Rozvoj komunitních center: 
  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
  • nákup pozemků, budova staveb,
  • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
  • vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 458 134,74 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru