Přeskočit na obsah

MAS Lužnice — Programový rámec PRV

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 3. 2022 do 20. 4. 2022. 

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do zemědělské činnosti.
 • 2 Investice do nezemědělské činnosti.
 • 3 Obnova a rozvoj vesnic: 
  • a) Veřejná prostranství.
  • b) Kulturní a spolková zařízení.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 3 000 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 3 022 963 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3 f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru