Přeskočit na obsah

MAS MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi III

Dotace na podporu infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce: stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 11. 3. 2019, 13:00.

Příjemci podpory:

 • Rozvoj sociálních služeb: 
  • Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 • Rozvoj komunitních center: 
  • Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby: 
  • Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, obnova a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce, vybudování zázemí pro terénní služby a vybavení zařízením, vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách, nebo vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního poradenství, prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukce a vybavení stávajících prostor nebo výstavba či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních.
  • Rekonstrukce objektu a jeho adaptace např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu.
  • Přestavby azylových domů, které společně obývají různé cílové skupiny, nebo těch, které koncentrují vysoký počet osob. Podpořena může být také rekonstrukce a úprava menšího domu na azylový dům pro rodiče s dětmi.
 • Rozvoj infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce: 
  • Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením).
 • Jako doplňková aktivita: zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru