Přeskočit na obsah

MAS Mezi Úpou a Metují-IROP-Technika IZS na území MAS MUM

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. 4. 2020, 23:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) — jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně).

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.
 • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činnosti spojených s extrémním suchem.
 • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činnosti v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 989 037 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0%.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 01. 05. 2021.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru