Přeskočit na obsah

MAS Moravská brána — IROP — Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Dotace na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci nebo stavební úpravy komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 10. 2023, 08:00 hod. do 31. 10. 2024, 12:00 hod. nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané, dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech o Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.
 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (A);
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách (B).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí 3 000 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) — 95 %.
  • Státní rozpočet (SR) — 0 %.
  • Vlastní zdroje žadatele: 5 %.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace se musí nacházet na území MAS Moravská brána vymezené ve schválené strategii CLLD obcemi.
 • Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru