Přeskočit na obsah

MAS Moravská brána — IROP — Infrastruktura pro sociální služby

Dotace na podporu infrastruktury sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 10. 2023, 08:00 hod. do 31. 10. 2024, 12:00 hod. nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu (OSS); příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS); církve; církevní organizace; nestátní neziskové organizace (NNO).

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura sociálních služeb:
  • Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze pro sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uvedené v příloze č. 7 těchto Specifických pravidel IROP.
  • Lze podpořit i doprovodnou aktivitu – Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj —95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.
  • Vlastní zdroje žadatele: 5 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu je do 30. 4. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru