Přeskočit na obsah

MAS Moravská brána — Podpora komunitních příměstských táborů

Dotace na podporu komunitních příměstských táborů, které přispějí k „posilování rodinných vazeb s cílem podpořit soudržnost a funkčnost rodiny jako uskupení, které zásadním způsobem ovlivňuje životní cestu každého jednotlivce, utváří jeho osobnost a celkově předurčuje stupeň jeho bio-psychosociálního zdraví a pohody po celý život“.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 7. 6. 2023 do 31. 7. 2023 nebo do naplnění kapacity.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům užívající bankovní účet.
  • Žadatel musí prokazatelně působit na území MAS Moravská brána z.s.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora komunitních příměstských táborů na území MAS Moravská brána v roce 2023.
  • Komunitní příměstské tábory – přispějí k „posilování rodinných vazeb s cílem podpořit soudržnost a funkčnost rodiny jako uskupení, které zásadním způsobem ovlivňuje životní cestu každého jednotlivce, utváří jeho osobnost a celkově předurčuje stupeň jeho bio-psychosociálního zdraví a pohody po celý život“.

Forma a výše podpory:

  • Mzdy pečujících osob na komunitních příměstských táborech (vedoucí táboru) v rozsahu 2 pečující osoby starší 18 let na 20 dětí. Pokud je tábor pro více dětí, lze podpořit dalšího 1 vedoucího na 10 dětí.
  • Hodinová sazba 200 Kč hrubá mzda za hodinu.
  • Počet odpracovaných hodin 50 hodin/5 pracovních dní = 8 hodin denně + 10 hodin příprava.

Specifika a omezení:

  • Doba realizace: nejdříve od 1. 7. 2023 nejpozději do 1. 9. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru