Přeskočit na obsah

MAS Moravská brána — Společná zemědělská politika

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 03. 06. 2024 do 19. 08. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fiche 4 — Podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku.
 • Fiche 5 —  Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Fiche 4 — Podnikání malých a středních podniků.
 • Fiche 5 — Základní služby a obnova obcí.

Forma a výše podpory:

 • Fiche 4 Celková alokace činí 3 000 000 Kč.
 • Fiche 5 Celková alokace činí 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Fiche 4 — Dotaci nelze poskytnout na podnikání v oblasti dotačního poradenství a provozování herních automatů; K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “MAS Moravská brána — Společná zemědělská politika”

 1. Michaela Válková

  Dobrý den,

  Chtěla bych se zeptat, zda-li může být předmětem dotace také technika na udržování sadu např. traktor či sekačka nebo dále kapková závlaha, zasíťování či oplocení sadu? V případě že ano, jak velký procentový podíl činí dotace? Případně dokážete mě odkázat na pravidla dotačního programu?

  Případně můžete kontaktovat Válka Františka na tel 737 701 300.

  Děkuji za odpověď.

  S pozdravem,
  Michaela Válková

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   dle Pravidel Dotaci nelze poskytnout na:
   1. pořízení použitého movitého majetku — za nepoužitý majetek (stroje a zařízení) lze považovat takový movitý majetek, který byl vyroben v období tří let před rokem podání Žádosti o dotaci na MAS a nebyl používán, a to ani jeho část
   2. v případě zemědělských investic nákup platebních nároků, zemědělských produkčních práv, nákup zvířat, osiv, sadby, krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, jednoletých rostlin a jejich vysazování (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak)
   3. daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu; DPH v rámci článku 20 oblasti d) Obchody pro obce, kdy provozovatelem předmětu dotace je jiný subjekt než příjemce dotace, přičemž je tento subjekt zároveň i plátcem DPH
   4. prosté nahrazení investice
   5. kotle na biomasu a bioplynové stanice a stavby s ní provozně spjaté
   6. závlahové systémy včetně těch ve sklenících, fóliovnících a kontejnerovnách a studny včetně průzkumných vrtů
   7. výdaje týkající se včelařství, rybolovu a akvakultury včetně jejich produktů
   8. zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu
   9. obnovu vinic
   10. oplocení vinic a sadů
   11. technologie pro zpracování vinných hroznů, které obsahují:
   1. dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů
   2. speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín (tzv. vinifikátor)
   3. cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami
   12. nákup vozidel kategorie L, M, N a jiných vozidel určených zejména pro osobní přepravu (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak)
   13. pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie — za technologie sloužící k výrobě elektrické energie se považují technologie, které jsou použity primárně za účelem výroby elektřiny a jsou napojeny do elektrické sítě, vč. vnitropodnikových
   14. provozní náklady včetně spotřebního materiálu (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak)
   15. výdaje na objekt sloužící k umístění (parkování) vozidel (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak).
   Doporučuji svůj záměr konzultovat s kontaktní osobou MAS: Ing. Marek Zábranský
   +420 739 344 119
   manazer@mas-moravskabrana.cz
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru