Přeskočit na obsah

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., Výzva č. 2 — OPZ Sociální začleňování – sociální služby

Dotace na realizaci projektů na podporu a rozvoj sociálních služeb zaměřených na prevenci sociálního vyloučení a začleňování osob sociálně vyloučených do běžného života.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 9. 2018 do 30. 10. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi nebo svazkem obcí působící v sociální oblasti; Obchodní korporace; OSVČ; Vzdělávací a poradenské instituce; Školy a školská zařízení; Poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

 • Odborné sociální poradenství.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 • Sociální rehabilitace.
 • Sociálně terapeutické dílny.
 • Osobní asistence.
 • Odlehčovací služby.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb (aktivita 1.1) jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru