Přeskočit na obsah

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko — Výzva č. 7 — OPZ Prorodinná opatření

Dotace bude směřovat do zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování a k následnému usnadnění návratu matek do zaměstnání.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu je do 30. 12. 2019, 12:00

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupiny.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování.
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • Aktivita příměstské tábory.
 • Aktivita společná doprava dětí do/ze školy, a/nebo příměstského tábora.
 • Aktivita dětské skupiny.
 • Aktivita vzdělávání pečujících osob.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 753 971,25 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 15 % .

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2022.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru