Přeskočit na obsah

MAS Moravský kras — OP Zaměstnanost — Rozvoj rodinného života- III.

Dotace na podporu zlepšení socioekonomických podmínek  pro fungování rodin v území MAS. Současná zařízení péče o děti školního a předškolního věku kapacitně nedostačující zejména v obcích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 4. 2019, 12:00 hodin

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované kraji, Příspěvkové organizace, Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Příměstské tábory:
  • Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin.
  • Příměstský tábor může být realizován i jako samostatný projekt.
 • Dětské skupiny:
  • a) provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu,
  • b) vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 10 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

31.12.2022

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru