Přeskočit na obsah

MAS MOST Vysočiny-IROP-Hasiči

Dotace na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III, V.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 2. 2024, 8.00 hodin do 15. 3. 2024, 24.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§29 z.č.133/1985 sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III, V: 
  • A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic.
  • B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany.
  • C. Vybudování a revitalizace umělých vodních nádrží v obcích.
  • Doprovodná část projektu: Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou (nepovinnou) částí projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 80 %.
  • Státní rozpočet — 15 %.
  • Vlastní podíl žadatele je ve výši 5 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru