Přeskočit na obsah

MAS MOST Vysočiny – IROP – Podpora sociálního podnikání

Dotace na podporu vzniku nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 3. 7. 2020, 23 00.

Příjemci podpory:

 • Osoby samostatně výdělečně činné, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 789 810 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru