Přeskočit na obsah

MAS MOST Vysočiny-IROP-Řízení rizik II

Dotace na pořízení specializované techniky IZS a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. 5. 2020, 12.00.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III ( podle přílohy zákona o požární ochraně).

Typy podporovaných aktivit:

 • Technika pro integrovaný záchranný systém: 
  • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu nestanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0%.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2020.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru