Přeskočit na obsah

MAS MOST Vysočiny — Společná zemědělská politika

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 04. 2024 do 31. 05. 2024.

Příjemci podpory:

 • 1 Fiche 4 — Podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku.
 • 2 Fiche 5 —  Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.
 • 3 Fiche 6 —  Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zemědělský podnikatel a držitel lesa.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Fiche 4 — Podnikání malých a středních podniků.
 • 2 Fiche 5 — Základní služby a obnova obcí.
 • 3 Fiche 6 — Neproduktivní infrastruktura v krajině.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 9 002 400 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 2 000 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3 Dotaci nelze poskytnout na výstavbu a rekonstrukci cyklostezky (lze povolit značení cyklotrasy/cyklostezky, případně přírodní jednosměrné trasy pro kola); K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru