Přeskočit na obsah

MAS NAD ORLICÍ — Podpora společenských, kulturních, sportovních,.. akcí v regionu MAS

MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. vyhlašuje výzvu na podporu společenských, kulturních, sportovních,.. akcí v regionu MAS.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. dubna 2023, případně do vyčerpání alokace

Příjemci podpory:

 • NNO, registrované spolky, sdružení, kluby, o.p.s., právnické osoby, které vykonávají obecně prospěšnou činnost v regionu MAS, obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů , církve a jejich organizace, příspěvkové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Propagace SCLLD NAD ORLICÍ, o.p.s. a rozvoj partnerské spolupráce místních komunit a institucí;
 • prohlubování identifikace jednotlivých subjektů s územím NAD ORLICÍ, o.p.s.;
 • podpora vytváření společné kulturní identity;
 • podpora spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských, kulturních a volnočasových aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory na 1 projekt: 5 000 Kč.
 • Celková částka pro roku 2023: 160 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území obcí NAD ORLICÍ, o.p.s..
 • Projekt předkladatele musí být v souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje území NAD ORLICÍ, o.p.s..
 • Podpořeny budou akce konané v období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru