Přeskočit na obsah

MAS Naděje — Podpora komunitního života na venkově

Dotace na podporu akcí zaměřených na rozvoj spolkové činnosti jako jsou např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 05. 2019, 12:00 hod. do 20. 06. 2019, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obecně prospěšná společnost.
 • Spolek.
 • Ústav.
 • Obec.
 • Příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem.
 • Škola a školské zařízení.
 • Všechny subjekty musí prokazatelně sídlit nebo působit na území MAS Naděje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Oblast podpory 1. 
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj spolkové činnosti jako jsou např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků.
 • Oblast podpory 2. 
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj komunitního života jako např. pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
 • Oblast podpory 3. 
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostoru a sportovních zařízení v území MAS Naděje. V rámci této oblasti lze podpořit nákup vybavení, zařízení apod. jako je investiční hmotný majetek pouze do výše 50 % celkových způsobilých výdajů. Zbylých 50 % celkových způsobilých výdajů musí být použito na realizaci akce s širším dopadem, která podporuje komunitní život na venkově.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace na výzvu 469 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 40 000 Kč.
 • Míra podpory činí 85 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru