Přeskočit na obsah

MAS Naděje — Podpora komunitního života na venkově

Dotace na podporu akcí zaměřených na rozvoj spolkové činnosti jako jsou např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 05. 2023, 12:00 hod. do 19. 06. 2023, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obecně prospěšná společnost.
 • Spolek.
 • Ústav.
 • Obec.
 • Příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem.
 • Škola a školské zařízení.
 • Církev nebo církevní organizace registrované v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností.
 • Všechny subjekty musí prokazatelně sídlit nebo působit na území MAS Naděje.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci výzvy budou finanční prostředky rozdělovány na podporu projektů zaměřených na drobný komunitní život a spolkovou činnost v území MAS Naděje (např. společenské, sportovní, kulturní akce, informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků apod.). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru a nákup drobného dlouhodobého majetku nezbytného pro realizaci aktivity.  Drobný dlouhodobý majetek zakoupený v rámci realizace projektu bude prokazatelně sloužit dané komunitě v obci ve veřejném zájmu. Nebude sloužit jako finanční zdroj, nebude půjčován za úplatu. Na zakoupení drobného dlouhodobého majetku lze využít maximálně 50 % částky přidělené dotace, přičemž tato finanční částka nesmí překročit 10 tis. Kč.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace na výzvu 609 433 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 55 000 Kč.
 • Míra podpory činí 85 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru