Přeskočit na obsah

MAS Opavsko — Programový rámec PRV

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

  • Datum podání žádostí o podporu: od 20. 11. 2023 do 20. 12. 2023.

Příjemci podpory:

  • 1 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • 1 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí 325 272 Kč.

Specifika a omezení:

  • Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru