Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS ORLICKO – IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání III.

pottery-1139047__340
Share Button

Dotace na výstavbu, rekonstrukci nebo vybavení sociálních podniků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 9. 2021, 8:00 do 15. 10. 2021, 12:00.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba, rekonstrukce nebo vybavení sociálních podniků.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:
  • Celkový součet podpor de minimis poskytnutých jednomu příjemci nesmí za předchozí dvě rozhodná období (účetní období nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců) a v běžném fiskálním roce přesáhnout 200 000 EUR.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0%.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>