Přeskočit na obsah

MAS Otevřené zahrady Jičínska – IROP – Bezpečná doprava a cyklodoprava

Dotace na zvyšování bezpečnosti dopravy, zvyšování bezbariérovosti výstavbou bezbariérových zastávek, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí a orientací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 09. 2020, 9:00:00 do 30. 11. 2020, 17:00:00

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
 • Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Bezpečnost:
  • zvyšování bezpečnosti dopravy, zvyšování bezbariérovosti výstavbou bezbariérových zastávek, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí a orientací,
  • projekty rekonstrukce, modernizace a výstavby chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,
  • projekty rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
  • realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.
 • Cyklodoprava:
  • výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b, nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,
  • výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,
  • realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0%.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru