Přeskočit na obsah

MAS Otevřené zahrady Jičínska — IROP — Integrovaný záchranný systém — zodolnění stanic IZS

Dotace na stavební úpravy stávajícího objektu, případně stavba nového objektu. Účelem je zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. 05. 2020,  9:00:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) — jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně), záchranný útvar HZS ČR, HZS krajů, Generální ředitelství HZS ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci: 
  • Stavební úpravy stávajícího objektu, případně stavba nového objektu. Účelem je zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události.
  • Realizovány budou stavební úpravy stávajícího objektu, v odůvodněných případech stavba nového objektu, a pořízení potřebného vybavení či technologií.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč..
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 8 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru