Přeskočit na obsah

MAS Otevřené zahrady Jičínska — IROP — Podpora sociálního bydlení

Dotace na sociální bydlení zajišťující přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 01. 2019,  16:00:00.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve.
 • Církevní organizace

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení a prostorově nesegregovaného bydlení.
 • Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 750 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
 • Není podporováno pořízení bytů sociálního bydlení formou nové výstavby a nákup a dostavba nedokončených staveb.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru