Přeskočit na obsah

MAS Otevřené zahrady Jičínska- IROP — Rozvoj péče o zdraví — mobilní psychiatrické týmy

Dotace na vybavení mobilních psychiatrických týmů, které mají za cíl zvýšit dostupnost a kvalitu psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 11. do  31. 1. 2019.

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vybavení psychiatrických mobilních týmů: 
  • Deinstitucionalizace psychiatrické péče zlepšuje celkové životní podmínky duševně nemocných. Duševní onemocnění doprovází problémy se společenským uplatněním, při řešení všech životních situací.
  • Vybavení mobilních psychiatrických automobilů pro poskytování služeb v terénu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 250 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
 • Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru