Přeskočit na obsah

MAS Otevřené zahrady Jičínska — IROP — Rozvoj sociálních služeb

Dotace na nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitnější poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 11. 2018. do 31. 1. 2019.

Příjemci podpory:

 • Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
 • Dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Církve a církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb: 
  • Nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitnější poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami .
  • Vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách.
  • Ambulantní sociální služby budou zaměřeny na prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu.
  • Podpora pobytových sociálních služeb může být zaměřena například na rekonstrukci a úpravu menšího domu na azylový dům pro rodiče s dětmi.
  • Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 250 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru