Přeskočit na obsah

MAS Otevřené zahrady Jičínska — OPZ – Podpora prorodinných opatření II

Dotace na podporu zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyty).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 06. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Dobrovolné svazky obcí; Místní akční skupina; Nestátní neziskové organizace; Obce; Obchodní korporace; Organizace zřizované kraji; Organizace zřizované obcemi; OSVČ; Profesní a podnikatelská sdružení; Školy a školská zařízení; Vzdělávací a poradenské instituce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyty).
 • Příměstské tábory.
 • Dětské skupiny.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 648 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru