Přeskočit na obsah

MAS – Partnerství Moštěnka – IROP – Doprava

Dotace na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 11. 2023, 0:00  do 11. 12. 2023, 0:00.

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané, dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (A);
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách (B).
  • Doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 1 000 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 5 000 000 Kč.
  • Míra podpory: 95 %.

Specifika a omezení:

  • Přípustné místo realizace: Území MAS — Partnerství Moštěnka vymezené ve schválené strategii CLLD.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru